Mediacje

Adwokat Joanna Daczyńska posiada uprawnienia do prowadzenia mediacji zgodne ze standardami Społecznej Rady do spraw Alternatywnych metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Mediacja jest to forma rozwiązywania konfliktów oraz alternatywą dla czasami długotrwałych i kosztownych postępowań sądowych. Prowadzona ona jest przez bezstronnego, neutralnego mediatora, który próbuje wypracować porozumienie z zachowaniem interesu każdej ze stron.

Kancelaria Adwokacka Joanny Daczyńskiej prowadzi mediację rodzinne w sprawach o:

  • rozwód
  • podział majątku wspólnego małżonków / konkubentów
  • umowy majątkowe
  • dzieci (ustalenie kontaktów, alimenty)

oraz bierze udział w mediacjach jako pełnomocnik jednej ze stron, uczestnicząc w postępowaniu mediacyjnym oraz przy zawieraniu ugody, w celu zabezpieczeniu interesów swojego Klienta.

Adwokat Joanna Daczyńska podchodzi indywidualnie i z pełnym zaangażowaniem do każdej mediacji, aby w jak najszybszy sposób porozumieć ze sobą skonfliktowane strony.