Kara pieniężna za niewykonywanie lub niewłaściwe realizowanie kontaktów z dzieckiem!

        Częstym przypadkiem jest, że pomimo orzeczenia sądowego lub ugody zawartej przed sądem lub mediatorem, w której zostały uregulowane kontakty rodzica z dzieckiem, drugi z rodziców uchyla się od obowiązku z nich wynikającego.

         Ustawodawca w sierpniu 2011 r. wprowadził do Kodeksu postępowania cywilnego, zwanego dalej Kpc przepisy określone w art. 59815 – 59822 ,  które przewidują możliwość nałożenia kary pieniężnej na osobę, która uchyla się od powyższego obowiązku.

      Art. 59815 Kpc wskazuje, że zagrożenie nakazem zapłaty może zostać nałożone na osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje (np. gdy matka nie wydaje dzieci w ustalonym dniu i czasie)  lub na osobę uprawnioną do kontaktu (np. gdy ojciec pomimo obowiązkowi odebrania dzieci w określonym dniu i czasie nie czyni tego).

      Podjęcie czynności prawnych w celu nałożenia kary pieniężnej co do zasady dzieli się na dwa etapy, ale opłatę wnosić się tylko jeden raz.

Etap I

       Polega on na tym, że sąd po wysłuchaniu stron może zagrozić nakazem zapłaty określonej sumy pieniężnej osobie, która uchyla się od tego obowiązku.

          W trakcie trwania powyższego postępowania należy wykazać na czym polegały te naruszenia.

        Suma pieniężna będzie ustalona w zależności od sytuacji majątkowej i finansowej osoby, na którą ma być nałożone zagrożenie.

 

Etap II

            Ma miejsce kiedy do naruszenia kontaktów dochodzi w dalszym ciągu po zagrożeniu zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej. W takiej sytuacji sąd nakazuje zapłatę określonej kwoty, która jest iloczynem liczby naruszeń i kwoty orzeczonej w pierwszym etapie postępowania.

      Czasami istnieje możliwość pominięcia etapu I, w przypadku gdy pomiędzy stronami toczy się postępowania sądowe w przedmiocie np. uregulowania kontaktów i strona uprawdopodobni, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że strona przeciwna nie będzie przestrzegała powyższych widzeń, w takiej sytuacji sąd już na etapie tego postępowania może zagrozić stronie nakazem zapłaty określonej sumy pieniężnej za nie wykonywanie lub niewłaściwe wykonywanie kontaktów z dzieckiem.

     Ustawodawca wprowadzając powyższe przepisy miał na celu realne wzmocnienie uprawnienia do kontaktów z dzieckiem poprzez zastosowanie dolegliwości finansowej.

 

   Z doświadczenia zawodowego mogę wskazać, że w wielu przypadkach zagrożenie nakazem zapłaty spowodowało, że kontakty z dzieckiem zaczęły być realizowane w sposób prawdiłowy.

5 odpowiedzi do “Kara pieniężna za niewykonywanie lub niewłaściwe realizowanie kontaktów z dzieckiem!”

 1. Witam serdecznie. Były mąż nie wywiązuje się z postanowienia sądu odnośnie kontaktów z nasza córką.Nie ma ograniczonych praw jednak zostały ustalone widzenia tzn. Weekend święta ferie wakacje. Córka ma obecnie 13 lat I przez ostatnie 1.5roku ojciec odwiedził ja tylko raz poprzednim rok dwa razy i jeszcze poprzedni trzy razy. Moje pytanie brzmi czy na podstawie tego co jest mogę wystąpić do sądu o ujawnię go za nie stosowanie się do postanowienia sądu czy też istnieją przesłanki aby odebrać mu prawa. Na e stara się w żaden sposób utrzymywać kontaktu z córką.

  1. Dzień dobry,
   Co do zasady uporczywe nie interesowanie się dzieckiem i nie realizowanie kontaktów stanowi podstawę do złożenia wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej. Jednakże, aby udzielić jednoznacznej odpowiedzi powinnam zapoznać się w sposób szczegółowy ze stanem faktycznym.

   W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Kancelarią 573 323 375.

 2. A co zrobic gdy w sytuacji wydania wyroku sadowego, ojciec biologiczny na spotkania przyprowadza osoby trzecie nie wskazane w tym wyroku??

  1. Co do zasady, gdy kontakty są uregulowane poza miejscem zamieszkania matki i bez jej udziału, to czy w kontaktach biorą udział osoby trzecie nie ma znaczenia.

 3. Co w sytuacji, gdy na wydane postanowienie o zagrożeniu nakazem zapłaty matka wniesie wniosek o uzasadnienie i potem złoży zażalenie? Rozumiem, że powoduje to brak uprawomocnienia się postanowienia o zagrożeniu. Czy więc później w przypadku odrzucenia zażalenia poniesie karę finansową za odwoływane spotkania z dzieckiem w trakcie trwania postępowania odwoławczego? Czy może jednak nadal te spotkania bezkarnie odwoływać?

Comments are closed.