Stały pobyt za granicą, a rozwód w Polsce

W ciągu ostatnich ponad 10 lat sporo Polaków przeprowadziło się poza granice Polski, gdzie na stałe przebywa i pracuje. Niektórzy małżonkowie wyjechali razem, zaś inni są małżeństwem na „odległość”.

W przypadku, gdy strony podejmują decyzję o rozwodzie, pierwsze pytanie jakie sobie zadają, brzmi „W którym kraju powinniśmy się rozwieść ?”.

Czy w Polsce, z uwagi na fakt, że oboje jesteśmy obywatelami polskimi, czy też w kraju, w którym ostatnio zamieszkiwaliśmy?

W tym miejscy należy wskazać, że ustawodawca przewiduje dwie możliwości:

I możliwość

Art. 1103 Kodeksu postępowania cywilnego, zwanego dalej „kpc” wskazuje, że sprawy rozpoznawane w procesie należą do jurysdykcji krajowej, jeżeli pozwany ma miejsce zamieszania  lub miejsce zwykłego pobytu w Polsce

II możliwość

Zgodnie z art. 1103 1§ 1 Kpc sprawy małżeńskie oraz sprawy dotyczące małżeńskich stosunków majątkowych należą do jurysdykcji krajowej także wtedy, gdy:

 

 • oboje małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jedno z nich nadal ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub

 

Przykład: małżonkowie wspólnie zamieszkiwali w Gdańsku, po czym mąż wyjechał do pracy za granicę, zaś żona nadal mieszka w Gdańsku, w takiej sytuacji właściwym będzie Sąd Okręgowy w Gdańsku;

 

 • małżonek będący powodem ma co najmniej od roku bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub

 

Przykład: małżonkowie wspólnie zamieszkiwali poza granicami Polski, po czym osoba składająca pozew o rozwód, od co najmniej roku zamieszkuje w Polsce;

 

 • małżonek będący powodem jest obywatelem polskim i ma co najmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub

 

Przykład: małżonkowie wspólnie zamieszkiwali poza granicami Polski, po czym osoba składająca pozew o rozwód, od co najmniej roku zamieszkuje w Polsce i posiada obywatelstwo polskie;

 

 • oboje małżonkowie są obywatelami polskimi.

 

Przykład: małżonkowie mieszkają i pracują poza granicami Polski, ale oboje są obywatelami polskimi,

 

W tym miejscu należy wskazać, że powyższe przepisy dają  możliwość małżonkom dokonania wyboru, czy chcieliby rozwieść się w Polsce, czy też w państwie, w którym obecnie przebywają wspólnie lub zamieszkuje w nim jeden z małżonków.

 

Istnieje jednak jeden wyjątek od zasady możliwości wyboru sądu, albowiem zgodnie z art. 1103 1 § 2 kpc jurysdykcja krajowa w Polsce jest wyłączna, w przypadku, gdy:

 

 1. oboje małżonkowie są obywatelami polskimi

oraz

 1. mają miejsce zamieszkania i miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W takiej sytuacji małżonkowie nie mają prawa wyboru, w którym z państw chcieliby przeprowadzić rozwód, albowiem jedynym właściwym sądem jest sąd polski.

 

Dodatkowo należy wskazać, że jurysdykcja krajowa w sprawie małżeńskiej obejmuje także:

– orzekanie o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi małżonków

oraz

– sprawy o alimenty,

– sprawy o kontakty z dzieckiem.

 

Podsumowując, w przypadku gdy małżonkowie decydują się na przeprowadzenie sprawy rozwodowej w Polsce, a posiadają małoletnie dzieci mogą również uregulować kwestie dotyczące kontaktów z dziećmi, zakres władzy rodzicielskiej oraz wysokość alimentów w tym samym postępowaniu.

 

 

 

 

3 odpowiedzi do “Stały pobyt za granicą, a rozwód w Polsce”

 1. Dzień dobry. Żona która obecnie mieszka w Polsce złożyła pozew o rozwód. Ja mieszkam we Francji. Ślub też był we Francji. Czy żeby przeprowadzić sprawę muszę na niej być obecny ?
  Krystian

 2. Mąż jest obcokrajowcem ja Polka.slub był zagranicą. Jestem w Polsce od ponad pil roku. Czy moge rozwiesc się w pl?

  1. Witam,

   Można przeprowadzić postępowanie rozwodowe w Polsce. W razie kolejnych pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Kancelarią – 573 323 375

Comments are closed.