Mediacja, dlaczego jest tak ważna w sprawach rodzinnych.

 

 

            Z dniem 1 stycznia 2016 roku ustawodawca wprowadził do kodeksu postępowania cywilnego zapis, że strona przy wszczynaniu postępowania sądowego powinna zawrzeć informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego poza sądowego rozwiązania sporu (art. 187 § 3 pkt. 3 kpc). Szerzej pisałam o tym tutaj https://adwokatdlamezczyzn.pl/nowy-wymog-formalny-pisma-procesowego/    

       W chwili obecnej, pojawiają się w mediach informacje, że Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektem ustawy, z której wynikałby zapis dotyczący obowiązkowego podjęcia mediacji w sprawach rozwodowych. Moim zdaniem tego typu rozwiązanie jest niesłuszne, albowiem może zniechęcić społeczeństwo do instytucji mediacji. Na dzień dzisiejszy mediacja jest dobrowolna i według mnie tak powinno zostać.         

            Niezależnie od obecnych zamiarów ustawodawcy, mediacja ma ogromne zalety i coraz mocniej powinna funkcjonować w świadomości ludzi, że droga sądowa nie jest jedynym sposobem rozwiązywania sporów.

            Czym tak naprawdę jest mediacja?  Jest to metoda rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensu. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny. Mediator jest osobą bezstronną. Ugoda zawarta przed mediatorem zatwierdzona przez sąd ma moc wyroku, w związku z powyższym w przypadku zawarcia porozumienia oszczędzają sobie Państwo czas, a przede wszystkim zbędne emocje.

            Stoję na stanowisku, że największe korzyści w podjęciu mediacji strony uzyskają właśnie w sprawach rodzinnych.  Przy każdej poradzie prawnej próbuję wytłumaczyć, że przy stole mediacyjnym rodzice mają możliwość wspólnie zadecydować o tym, co dla ich dziecka jest najlepsze. Gdy sprawa będzie rozstrzygana na drodze sądowej, decyzję o tym co zdaniem Sądu jest najlepsze będzie podejmował Sędzia, który prawdopodobnie nigdy nie widział dziecka na oczy. Czy w takiej sytuacji, nie lepiej schować emocje na bok i spróbować wspólnie wypracować najważniejsze kwestie związane z dzieckiem, tak aby rodzice mogli dostowować potrzeby dziecka do nowej sytuacji życiowej. Podkreślić należy, że nie zawsze przed Sądem uzyska się to, co zostało założone i z jakim zamiarem zostało wszczęte postępowanie sądowe. Często zdarzają się takie sytuacje, że żadna ze stron nie jest usatysfakcjonowana z wyniku końcowego.

            Czy udział adwokata w mediacjach jest konieczny? Zazwyczaj na pierwsze spotkanie mediacyjne, moi klienci idą sami, jeśli oczywiście wyrażą na to zgodę. Uważam, że na pierwszej mediacji udział adwokata co do zasady nie jest konieczny, jednak wszystko zależy od relacji stron i stanu faktycznego. Z doświadczenia wiem, że pierwsze spotkanie mediacyjne wypełnione jest dużymi emocjami i dopiero jak one choć częściowo opadną, to na kolejnym spotkaniu można próbować dojść do ustalenia poszczególnych punktów porozumienia. W takiej sytuacji, jeśli jest to konieczne jako adwokat biorę udział w przygotowywaniu treści ugody.

 

 

 

 

 

 

Jedna odpowiedź do “Mediacja, dlaczego jest tak ważna w sprawach rodzinnych.”

Comments are closed.