Zmiana miejsca zamieszkania małoletniego dziecka.

          Gdy oboje rodzice mają pełną władzę rodzicielską, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania (art. 97§1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

          Nie podlega jakimkolwiek wątpliwościom, że do zmiany miejsca zamieszkania małoletniego dziecka wymagana jest zgoda obojga rodziców, albowiem tego typu sytuacja dotyczy istotnych spraw dziecka. Z uwagi na powyższe, gdy jeden z rodziców chce zmienić miejsca pobytu małoletniego dziecka musi uzyskać zgodę drugiego rodzica. W przypadku braku zgody, w myśl art. 97 § 2 kro powinien wystąpić do sądu z wnioskiem o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, tj. wyrażenie zgody na zmianę miejsca zamieszkania dziecka.

Czytaj dalej: Zmiana miejsca zamieszkania małoletniego dziecka.