Czy potrzebna jest zgoda na wyjazd zagraniczny obojga rodziców? Tak!

Father plays with his son on the beach at sunset

     Na wyjazd zagraniczny z dzieckiem powinna być zgoda obojga rodziców, albowiem tego typu sytuacja wchodzi w zakres istotnych spraw dziecka. Art. 97 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że „o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy”.

Czytaj dalej: Czy potrzebna jest zgoda na wyjazd zagraniczny obojga rodziców? Tak!