Opieka naprzemienna, a alimenty.

   Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, wprowadziła do powyższych aktów prawnych możliwość orzeczenia opieki naprzemiennej nad małoletnim dzieckiem, którego rodzicie się rozstali.

   Piecza naprzemienna polega na tym, że małoletnie dziecko przez pewien okres czasu mieszka z mamą, a następnie z tatą. Ustawodawca nie wprowadził określenia ile powinien trwać pobyt u mamy i taty. Zazwyczaj rodzice decydujący się na stosowanie opieki naprzemiennej wprowadzają system tygodniowy lub dwutygodniowy, jednakże pozostaje to do uznania rodziców, zgodnie z potrzebami dziecka.

Czytaj dalej: Opieka naprzemienna, a alimenty.