Opieka naprzemienna, a alimenty.

   Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, wprowadziła do powyższych aktów prawnych możliwość orzeczenia opieki naprzemiennej nad małoletnim dzieckiem, którego rodzicie się rozstali.

   Piecza naprzemienna polega na tym, że małoletnie dziecko przez pewien okres czasu mieszka z mamą, a następnie z tatą. Ustawodawca nie wprowadził określenia ile powinien trwać pobyt u mamy i taty. Zazwyczaj rodzice decydujący się na stosowanie opieki naprzemiennej wprowadzają system tygodniowy lub dwutygodniowy, jednakże pozostaje to do uznania rodziców, zgodnie z potrzebami dziecka.

Czytaj dalej: Opieka naprzemienna, a alimenty.

Choroba jednego z małżonków, a rozwód.

Full length of young couple holding broken heart on the floor

W przypadku, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego pod względem:

psychicznym (małżonkowie już się nie kochają),

fizycznym (brak współżycia seksualnego),

gospodarczym (nie prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego).

czyli gdy wystąpiły wszystkie pozytywne przesłanki do rozwodu, w takiej sytuacji, zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

Czytaj dalej: Choroba jednego z małżonków, a rozwód.

Zdradziłem. Czy jestem wyłącznie winny za rozkład małżeństwa?

zdrada

            W swojej pracy zawodowej bardzo często spotykam się z sytuacją, gdy przychodzą do mnie klienci i mówią, że żona złożyła pozew o rozwód z orzeczeniem wyłącznej winy męża w rozkładzie pożycia małżeńskiego, z powodu jego zdrady.

        W tym miejscu chciałabym wytłumaczyć, że zdrada, nawet udowodniona nie zawsze jest czynnikiem powodującym orzeczenie przez sąd  wyłącznej winy rozpadu małżeństwa przez zdradzającego. Albowiem, aby wykazać, że druga strona wyłącznie przyczyniła się do rozwodu, należy wykazać, że przed zdradą małżeństwo funkcjonowało normalnie i zdrada ta była przyczyną, a nie skutkiem rozkładu pożycia małżeńskiego.

Czytaj dalej: Zdradziłem. Czy jestem wyłącznie winny za rozkład małżeństwa?